top of page

Sekretess- och Datapolicy

A. Introduktion

Uncommon AB ansvarar för hantering av data (Data Controller).

Din integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med dina personliga data.

Genom att, i de fall du tillfrågas om användning av kakor (Cookies), samtycka till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy när du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

B. Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

 1. Din e-postadress i de fall du uppger den

 2. Dina svar i guiden

C. Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande:

 1. Din e-postadress används för att kunna skicka produktrekommendationen åt dig, tillsammans med eventuella nyhetsbrev och annan marknadskommunikation från MyGardenChoice eller våra partners. Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande. Du kan närsomhelst säga upp ditt medgivande till utskick genom att kontakta mygardenchoice@uncommon.se

 2. Dina svar i guiden används för att kunna rekommendera en produkt för dina behov samt för att förbättra rekommendationstjänsten.

D. Utlämning av personlig information

Vi kan lämna ut din personliga information till någon av våra anställda, styrelseledamöter, försäkringsbolag, professionella rådgivare, ombud, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.

Vi kan lämna ut din personliga information till alla medlemmar i vår företagsgrupp (detta innebär våra dotterbolag, vårt holdingbolag och alla dess dotterbolag) som är rimligt nödvändigt för de syften som anges i denna policy.


Vi kan utlämna din personliga information:

 1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

 2. i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden;

 3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken);

 4. till köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och

 5. till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

E. Internationell dataöverföring

 1. Information som vi samlar in kan lagras, behandlas i och överföras mellan något av de länder vi är verksamma i för att göra det möjligt för oss att använda informationen i enlighet med denna policy.

 2. Information som vi samlar in kan överföras till USA som inte omfattas av GDPR. Vi använder teknologi från Typeform som har servrar i Virginia, USA samt Frankfurt, Tyskland. All hantering av data sker i enlighet med GDPRs regelverk. För mer information om Typeforms hantering av data, besök deras sida för säkerhetsinformation här

 3. Du samtycker uttryckligen till överföring av personlig information som beskrivs i detta avsnitt E.

F. Bevarande av personlig information

 1. Detta avsnitt F beskriver våra policyer och förfaranden för datalagring, som är utformade för att se till att vi följer våra juridiska skyldigheter angående lagring och radering av personlig information.

 2. Personlig information som vi behandlar för något syfte eller syften kommer inte att förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller de syftena.

 3. Oavsett övriga bestämmelser i detta avsnitt F, kommer vi att behålla dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter:

  1. i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag;

  2. om vi tror att handlingarna kan vara relevanta för pågående eller framtida domstolsförfaranden; och

  3. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).

G. Din personliga informations säkerhet

 1. Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din personliga information.

 2. Vi kommer att lagra all personlig information som du tillhandahåller på säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar.

 3. Du medger att informationsöverföring via internet i sig är osäkert, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas via internet.

H. Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy.

I. Dina rättigheter

Du kan be oss att ge dig all personlig information vi har om dig; tillhandahållande av sådan information kommer att omfattas av följande:

 1. Tillahandahållandet är beroende av att begäran skickas från den e-postadress som finns lagrad hos oss för att vi ska kunna fastställa rätt identitet. av lämpligt bevis på din identitet .

Vi kan undanhålla den personliga information som du begär enligt vad som tillåts enligt lag. Du kan när som helst be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringsändamål. 

J. Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, tredje parters sekretesspolicyer och praxis.

K. Uppdatering av information

Låt oss veta om den personliga information som vi har om dig behöver korrigeras eller uppdateras.

L. Kakor

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor. Vi använder både ständiga och sessionskakor på vår hemsida. Vi använder teknologi från Typeform och Zapier där kakor används att ge dig en bättre upplevelse.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

 1. i Internet Explorer (version 10) måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

 2. i Firefox (version 24) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

 3. i Chrome (version 29) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.


Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Kontakt
Sekretesspolicy: Integritetspolicy
bottom of page